Home

Rinkis jūrinę profesiją! Tavo karjeros pradžia čia! SPECIALYBĖS Statyk jūrinius laivus! Tavo karjeros pradžia čia! SUŽINOTI PLAČIAU

Kviečiame mokytis Jūrinio sektoriaus darbotuojų rengimo centre!

Programos

Mokymo programų peržiūrėjimas

LAMA BPO

Prašymų priimti mokytis teikimas

Gimnazija

Registracija į I-a (9 kl.) ir II-a (10 kl.) klasės

Naujienos

Profesinio mokymo diplomų įteikimas
Birželio 25-osios rytas pakvietė visus Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro bendruomenės narius susiburti draugėn į profesinio mokymo diplomų įteikimo absolventams šventę. Tai viena gražiausių ir reikšmingiausių švenčių centre, nes į gyvenimą išleisti jaunieji specialistai.
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas
2021 m. birželio 22 d. Jūrinio ir atsinaujinančios energetikos skyriuje vyko jūreivių-suvirintojų, motoristų-elektrikų, jūrų uosto krovinių logistų ir elektros įrenginių elektromechanikų Asmens įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas. Vertinimo metu mokiniai, būsimieji savo srities specialistai, demonstravo teorines žinias, įgytas profesines kompetencijas, atliko praktines užduotis.
Absolventų rankose – DIPLOMAI
Aušta šiltos birželio dienos, priartindamos absolventams paskutines valandas mokykloje. Ir mūsų centre gražų mėnesio vidurio rytą rinkosi pasipuošę mokiniai, kurie paskutinį kartą peržengė šios švietimo įstaigos slenkstį.
Dalyvių atranka
VšĮ Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras pradeda vykdyti Erasmus+ programos mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA102-077511 „Tarptautinė suvirinimo praktika“ dalyvių atranką vykti į stažuotę projekto rėmuose. Planuojamas antras stažuotojų srautas – 8 dalyviai vykti į stažuotę Vokietijoje (Hamburge). Stažuotės trukmė - 4 savaitės (28 dienos).
Ištark, išgirsk, išsaugok
Gedulo ir vilties diena
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, kvietė Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigas paminėti Gedulo ir vilties dieną – birželio 14-ąją. Šiemet minime 80 metų nuo pirmųjų trėmimų. Iš viso 1941 m. birželio 14–19 d. į formuojamus ešelonus buvo sutalpinta ir iš Lietuvos išvežta apie 17 500 žmonių. Per savaitę tremtyje atsidūrė daugiau kaip 5000 vaikų iki 16 metų amžiaus.

Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras

Tai inovatyvi ir konkurencinga profesinio mokymo įstaiga, kuri savo veiklą grindžia aukšta profesine kvalifikacija ir galimybe integruotis į tarptautinę jūrinio sektoriaus darbo rinką.

Mokymo programos

Ekspeditorius
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti transporto,…
Jūreivis
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės eiti jūreivio…
Laivo elektrikas
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti laivo…
Laivo virėjas
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti laivo…
Motoristas
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti motoristu…
Subtitle

Nuotolinis mokymas

Some description text for this item

2020 m. lapkričio 9 d. pamokos vyks nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį, vaizdo pamokos realiu laiku, naudojantis įrankiu Zoom.

Mokytojų, tėvų, grupių vadovų, mokinių nuotolinio komunikavimo priemonės – Elektroninis dienynasMessenger, el. paštas, telefonas ir kt.

Skip to content