Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, centre organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr V-15.


2020 m. spalio 8 d.

2020 m. spalio 8 d. (ketvirtadienį) centro Jūrinio ir atsinaujinančios energetikos skyriuje vyks Asmens įgytų kompetencijų vertinimas JS-16, JS-17,ME-16 ir ME-17 grupių mokiniams.

Skip to content