Darbo taryba

Darbo tarybos nariai

VALENTINA KOZLOVSKAJA

Darbo tarybos pirmininkė

 +370 606 05908

kozlovskaja.valentina@gmail.com

NATALIJA NOVIKOVA

Darbo tarybos sekretorė

 

 n.ivanova120569@gmail.com

ČESLOVAS MUDINAS

Darbo tarybos narys

 ceslovas55@mail.ru

RAMŪNAS RAZGUS

Darbo tarybos narys

 ramunasmazuriskes@gmail.com

Darbo tarybos dokumentai

Darbo tarybos darbo reglamentas
Posėdžio protokolas 2020-09-14 Nr. T-01
Skip to content