Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre!

Priėmimo tvarka

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-02-03 – 2021-02-15
Testų, jei taikomi, laikymas2021-02-03 – 2021-02-12
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-02-18
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-02-18 – 2021-02-19
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-06-01 – 2021-08-06*
Testų, jei taikomi, laikymas2021-06-07 – 2021-08-04*
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-10*
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-11 – 2021-08-16*
III. Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-08-18 – 2021-08-25*
Testų, jei taikomi, laikymas2021-08-19– 2021-08-23*
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-08-22 – 2021-08-26
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-27*
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.*
IV. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

*Datos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į brandos atestatų išdavimo ir aukštųjų mokyklų vykdomo priėmimo terminus

Priėmimo dokumentai

  • Prašymas 9 kl. (pildomas mokykloje)
  • Prašymas 11kl., po 12 kl. (pildomas LAMA BPO informacinėje sistemoje)
  • Dokumentai apie įgytą išsilavinimą (originalas);
  • Asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas);
  • 4 fotonuotraukas (3×4);
  • Sveikatos pažymos.

Papildoma informacija

Skip to content