Mokytojai

Bendrojo ugdymo mokytojai

2021 - 2022 m. m.

Eil. Nr. Pavardė, vardas / El. paštas Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai
1. Alonderienė Irena irena.alonderiene@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. biologijos/chemijos mokytoja Biologija, chemija
2. Butkienė Ramunė ramune.butkiene@mokytojai.jsdrc.lt Anglų kalbos vyr. mokytoja Užsienio kalba (anglų)
3. Ivanova Natalija natalija.ivanova@mokytojai.jsdrc.lt Matematikos mokytoja metodininkė Matematika
4. Januškaitė-Petrošienė Jurga natalija.ivanova@mokytojai.jsdrc.lt Anglų kalbos vyr. mokytoja Užsienio kalba (anglų)
5. Kasparas Ignas
ignas.kasparas@mokytojai.jsdrc.lt
Istorijos mokytojas Istorija, pilietiškumo pagrindai
6. Korch Jelena
jelena.korch@mokytojai.jsdrc.lt
Anglų kalbos vyr. mokytoja Užsienio kalba (anglų)
7. Martyšienė Andžela
andzela.artysiene@mokytojai.jsdrc.lt
Muzikos mokytoja metodininkė Muzika
8. Pašiškevičienė Danguolė
danguole.pasiskeviciene@mokytojai.jsdrc.lt
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
9. Paulauskienė Lina
lina.paulauskiene@mokytojai.jsdrc.lt
Etikos mokytoja metodininkė Dorinis ugdymas (etika)
10. Pilnikova Palina
palina.pilnikova@mokytojai.jsdrc.lt
Rusų kalbos vyr. mokytoja Užsienio kalba (rusų)
11. Rankevitsa Iveta
iveta.rankevitsa@mokytojai.jsdrc.lt
Vokiečių ir anglų kalbos vyr. mokytoja Užsienio kalba (vokiečių)
12. Skubutienė Renata
renata.skubutiene@mokytojai.jsdrc.lt
Vyr. kūno kultūros mokytoja Fizinis ugdymas
13. Speranskaja Violeta
violeta.speranskaja@mokytojai.jsdrc.lt
Fizikos mokytoja metodininkė Fizika
14. Tomanienė Daiva
daiva.tomaniene@mokytojai.jsdrc.lt
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
15. Vasiljeva Rimantė
rimante.vasiljeva@mokytojai.jsdrc.lt
Geografijos mokytoja metodininkė, dailės mokytoja Geografija, dailė

Profesijos mokytojai

2021 - 2022 m. m.

Eil. Nr. Pavardė, vardas / El. paštas Kvalifikacinė kategorija Dėstomi moduliai
1. Andriekienė Rūta ruta.andriekiene@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytoja Darbuotojų sauga ir sveikata
2. Anisimenko Jurij
jurij.anisimenko@mokytojai.jsdrc.lt
Profesijos mokytojas metodininkas
3. Bražinskas Egidijus egidijus.brazinskas@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
4. Briedis Antanas
antanas.briedis@mokytojai.jsdrc.lt
Vyr. profesijos mokytojas
5. Cikienė Jūratė
jurate.cikiene@mokytojai.jsdrc.lt
Profesijos mokytoja metodininkė
6. Damulis Vidmantas vidmantas.damulis@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
7. Dolgij Andrej
andrej.dolgij@mokytojai.jsdrc.lt
Profesijos mokytojas
8. Gedminaitė Ingrida ingrida.gedminaite@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytoja
9. Guseinovienė Eleonora eleonora.guseinoviene@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytoja ekspertė
10. Judeikis Liudas liudas.judeikis@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
11. Kaulitzky Artur artur.kaulitzky@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytojas
12. Kinčius Vincas vincas.kincius@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
13. Martinkienė Jūratė jurate.martinkiene@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytoja
14. Mikalauskas Evaldas evaldas.mikalauskas@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
15. Mikalauskienė Aurelija aurelija.mikalauskiene@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytoja
16. Mudinas Česlovas ceslovas.mudinas@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
17. Noreika Algirdas algirdas.noreika@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
18. Norvaiša Steponas steponas.norvaisa@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytojas
19. Razgus Ramūnas ramunas.razgus@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
20. Smirnova Julija julija.smirnova@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytoja metodininkė
21. Šateikis Donatas donatas.sateikis@mokytojai.jsdrc.lt Profesijos mokytojas
22. Valerijus Dobrovolskis dobrovolskis.valerijus@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytojas
23. Vieraitienė Laimutė laimute.vieraitiene@mokytojai.jsdrc.lt Vyr. profesijos mokytoja
Skip to content